LYNNE MCTAGGART EKSPERIMENT NAMJERE PDF

View Download 0. Recommended. Lynne McTaggart – Az energiamező Documents · Lynne McTaggart Eksperiment NamjereDocuments. In The Power of Eight, Lynne McTaggart – an expert on the science of spirituality – reveals her remarkable findings Lynne McTaggart Eksperiment Namjere. Lynne McTaggart Eksperiment Namjere In The Power of Eight, Lynne McTaggart – an expert on the science of spirituality – reveals her remarkable findings.

Author: Nikogore Goltibar
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 1 October 2014
Pages: 267
PDF File Size: 1.26 Mb
ePub File Size: 15.72 Mb
ISBN: 399-3-62989-643-6
Downloads: 40257
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gokora

Lynne McTaggart – Polje

Simply refuse to entertain a negative thought. Okrenula sam se ljudima koji su uspjeli svladati namjeru i koji su mogli izvoditi nevjerojatne stvari. Kada bi dodirnuo antenu na nekim mjestima, slika bi bila jasnija.

Ali, moda ta ideja nije bila samo proizvod mate. Does the energy of the inhabitants coalesce at a site like an energetic whorl, or is some sort of energetic resonance always present? Tada sam poela otkrivati dokaze koji govore da vie umova, usmje renih na jedan cilj, imaju jai uinak od individulanih napora. Mogu li zaboraviti na lijenike i iscjelitelje jer se sada mogu sama lijeiti?

To je bilo prvi put da su znanstvenici mogli vidjeti svjetlost kako izlazi lyne ivoga bia. No ti su aparati biljeili fotone samo u potpunome mraku. And if I received this I would be able to heal.

  CARDO SCALA 500 MANUAL PDF

Schwartzove prve neprecizne slike prikazivale su grub sjaj loe rezolucije, bile su loe fokusirane i stoga nepogodne za analizu.

Chapter 1 – Intro Technopreneurship tester. Meu5tim, u konvencionalnoj znanstvenoj zajednici Backsterova su otkria bila okarakterizirana kao smijena, osobito zato to Backster nije bio tradicionalan znanstvenik – ismijavali su ga zbog tzv. Kada se va glas sjedini s tisuama drugih, iz jedne jedva ujne note preobrazit e se u gromo glasnu simfoniju.

To mi se posebno dopalo. Objavljivanje Kirlianovog prvog rada Svaku promjenu napona regi strira mjera otkucaja. Jednostavna misao mogla je promijeniti na svijet.

Lynne McTaggart – The Power of Eight (Intro & Chapter One) – PDF Free Download

Kada bi netko lagao ili bio emocionalno uzbuen, veliina krivulje bi se drastino poveala. But that fact, which begged many profound questions about the nature of consciousness, had been trivialized by these popular treatments into the idea that you could think yourself into great wealth. U suvremenoj se varijaciji ovog eksperimenta jedan po jedan foton ispaljuje kroz dvostruki prorez.

Melinda Connor, suradnica Garyja Schwartza, potom je pokazala da namjera ima izravno djelovanje na tu svjetlost. Brojne biljke prikopane na poligraf pokazale su reakcije na ljudska emo cionalna stanja, a osobito prijetnje i negativnu namjeru.

  LES INTERACTIONS VERBALES CATHERINE KERBRAT ORECCHIONI PDF

ekspperiment U kojoj e se mjeri to dogoditi ovisi o magnetskoj osjetljivosti” tvari. Morao je napraviti laboratorij samo za biljke, jer bi ih druga iva bia mogla omesti. Sitna, tamnokosa, naizgled srameljiva dvadesettrogodi-njakinja svoje je kolege i profesore brzo impresionirala autoritetom, to je rijetkost meu studentima prirodnih znanosti, kao i svojom sposobnou prenoenja sloenih zamisli na razinu razumljivu stu dentima.

Backster je slegnuo ramenima: Meutim, u svijetu kvantnih estica polja nastaju izmjenama energi je. Kao da ima svijest o tome. Prvo je rekao zaposlenicima laboratorija u kojem su uzgajali kristale da kombiniraju holmij s fluorom i litijem, prvim metalom u periodnom sustavu elemenata.

No, ipak nije bio do kraja uvjeren da je u pravu. Gaussmetar je bio dovoljno osjetljiv kynne detektiranje jedne tisuinke gaussa, to je ekspeeiment mali impuls ma gnetskog otkucaja. Veliki broj zakljuaka ove knjige s vremenom e se korigi rati i dopunjavati.

Znaenje dobivaju samo u mrei dinaminih uza jamnih odnosa. Jedan od najudnijih aspekata kvantne fizike je nelokalnost ili, po etski reeno, kvantna isprepletenost”.